Prava putnika u zračnom prometu

Europska unija odredila je niz prava kako bi se osiguralo pravedno postupanje s putnicima u zračnom prometu. Aviokompanija koja upravlja tvojim letom odgovorna je za tvoj prijevoz i prijevoz tvoje prtljage te mora poštivati tvoja prava.

Aviokompanija ti može odbiti ukrcavanje:

 • iz sigurnosnih ili zdravstvenih razloga (ako aviokompaniju nisi unaprijed obavijestio o ozbiljnim zaraznim bolestima ili alergijama) ili ako nemaš odgovarajuće putne isprave (više informacija o dokumentima koji su ti potrebni za putovanje u Europi)
 • ako nisi putovao polaznim letom rezerviranim u istoj rezervaciji s povratnim letom
 • ako nisi putovao drugim letovima uključenim u rezervaciju uzastopnih letova
 • ako nemaš odgovarajuću dokumentaciju za kućnog ljubimca koji putuje s tobom

Ako si se želio prijaviti na vrijeme s važećom rezervacijom leta i putnim dokumentima, ali ti je aviokompanija odbila ukrcavanje zbog prevelikog broja rezervacija ili operativnih razloga, a nisi svojevoljno otkazao let, imaš pravo na:

 • naknadu
 • izbor između povrata novca za kartu, preusmjeravanja ili ponovne rezervacije na kasniji let i
 • pomoć.


Naknada

Ako stigneš na vrijeme na prijavu putnika na let, no uskrate ti ukrcavanje, uvijek trebaš dobiti naknadu. Iznimka su jedino slučajevi kada postoje valjani razlozi za odbijanje ukrcavanja kao što su zdravstveni ili sigurnosni razlozi ili ako nemaš potrebne putne isprave.

Čak i u slučajevima kada takvi razlozi postoje, aviokompanija ti može ponuditi naknadu ovisno o uvjetima povezanima s tvojom avio kartom.

Iznos u EUR

Udaljenost

250

Do 1500 km

400

Preko 1500 km unutar EU-a i za sve ostale letove između 1500 i 3500 km

600

Preko 3500 km


Povezani let – jedna rezervacija uz istovremenu prijavu

Ako ti je uskraćeno ukrcavanje jer aviokompanija koja vrši vezani let smatra da ćeš stići prekasno za ukrcavanje na taj let (jer tvoj prvi let ima kašnjenje) imaš pravo na naknadu.

Ako aviokompanija ponudi preusmjeravanje, a ti na krajnju destinaciju stigneš s dva, tri ili četiri sata zakašnjenja, naknada se može umanjiti za 50 %.


Povrat troškova, promjena rute ili ponovna rezervacija u slučaju uskraćivanja ukrcaja

Aviokompanija ti mora ponuditi da samo jednom odabereš između:

 1. povrata cijene karte i, u slučaju povezanog leta, povratni let do zračne luke polaska što je prije moguće
 2. preusmjeravanje do konačnog odredišta što je prije moguće ili 
 3. promjenu na kasniji datum koji ti odgovara pod usporedivim uvjetima prijevoza (tj. promjena rezervacije) ovisno o raspoloživosti sjedala

Čim odabereš jednu od ove tri opcije više nemaš pravo odabrati druge dvije. Međutim, aviokompanija će ipak eventualno osigurati naknadu ovisno o udaljenosti leta i duljini kašnjenja u odnosu na prvotno planirano vrijeme dolaska.

 • Ako aviokompanija ne ispuni svoju obvezu ponuditi preusmjeravanje ili povratni let pod usporedivim uvjetima prijevoza što je prije moguće, mora nadoknaditi troškove leta.
 • Ako ti aviokompanija ne ponudi izbor između povrata troškova i preusmjeravanja, već se jednostrano odluči nadoknaditi troškove kupovine originalne karte, imaš pravo na dodatnu naknadu za razliku u cijeni nove karte (pod usporedivim uvjetima prijevoza).
 • Ako si rezervirao odlazni i povratni let odvojeno kod različitih aviokompanija i odlazni let je otkazan, imaš pravo na naknadu samo za otkazani let.

Kada odlazni i povratni let koji su dio iste rezervacije obavljaju različiti prijevoznici, a odlazni let je otkazan imaš sljedeća prava:

 • naknada
 • možeš birati između povrata cjelokupne cijene karte (za odlazni i povratni let) i preusmjeravanje za odlazni let.

Pomoć u slučaju odbijenog ukrcavanja

Aviokompanija ti treba ponuditi besplatnu pomoć dok čekaš svoj let. U slučaju smetnji u putovanju obrati se aviokompaniji. Aviokompanija treba osigurati pristupačan smještaj za osobe s invaliditetom i njihove pse službenike ako je dostupan. Mora pružiti sljedeću pomoć:

 • osvježavajuća pića
 • hranu
 • hotelski smještaj (u slučaju prevelikog broja rezervacija i putovanju sljedeći dan)
 • prijevoz do mjesta smještaja i povratak u zračnu luku
 • dva besplatna telefonska poziva/poruke faksom, teleksom i e-mailom.

Ako ti nije ponuđena pomoć i sam si platio gore navedene stavke, aviokompanija ti mora nadoknaditi troškove ako su ti troškovi bili potrebni, razumni i primjereni. Sačuvaj sve račune za tu svrhu. Imaš pravo na pomoć dok god čekaš preusmjeravanje pod usporedivim uvjetima prijevoza do tvojeg konačnog odredišta i što je prije moguće, ili povratni let.

U iznimnim okolnostima aviokompanija može odlučiti ograničiti ili odbiti pomoć ako bi to uzrokovalo daljnje kašnjenje putnika koji čekaju alternativni let ili let koji kasni.

Osim ako uvjeti povezani s tvojom kartom ne navode drugačije nemaš pravo na pomoć ako:

 • ti je odbijeno ukrcavanje iz utemeljenih zdravstvenih i sigurnosnih razloga
 • nemaš potrebne putne isprave.

Do otkazivanja leta dođe kad:

 • je izvorni raspored letova otkazan, a tebe su prebacili na sljedeći planirani let
 • je zrakoplov poletio, ali se morao vratiti u polaznu zračnu luku, a tebe su prebacili na sljedeći let
 • je zrakoplov sletio u zračnu luku koja nije krajnja destinacija navedena na karti osim:
  • ako si pristao na preusmjeravanje (pod usporedivim uvjetima prijevoza i što je prije moguće) do zračne luke tvojeg izvornog konačnog odredišta ili bilo kojeg drugog odredišta na koje pristaješ. U tom slučaju let ima kašnjenje, a ne otkazivanje;
  • ako su zračna luka dolaska i zračna luka izvornog konačnog odredišta u istom mjestu, gradu ili regiji. U tom slučaju let ima kašnjenje, a ne otkazivanje.

Ako je let otkazan možeš birati između povrata novca, preusmjeravanja ili povratka.

Također imaš pravo na pomoć u zračnoj luci.

Ako si o otkazivanju leta obaviješten manje od 14 dana prije planiranog datuma polaska, imaš pravo na naknadu. Aviokompanija mora dokazati jesi li i kada bio osobno obaviješten o otkazivanju leta. Ako to ne napravi možeš kontaktirati svoje nacionalno tijelo za daljnju pomoć.

 Međutim, aviokompanija ne mora platiti naknadu ako može dokazati da je do otkazivanja došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći iako su bile poduzete sve razumne mjere. Aviokompanija to mora dokazati na način da će, na primjer, dostaviti izvatke iz dnevnika leta ili izvješća o incidentu. Aviokompanija mora poslati te dokaze relevantnom nacionalnom tijelu za provedbu i dotičnim putnicima u skladu s nacionalnim odredbama o pristupu dokumentima.

Ako let pri polasku kasni, imaš pravo na pomoć, povrat novca i povratni let ovisno o duljini kašnjenja i udaljenosti leta.

Ako na konačno odredište stigneš s više od 3 sata zakašnjenja, imaš pravo na naknadu osim ako je do kašnjenja došlo zbog izvanrednih okolnosti. Aviokompanija to mora dokazati na način da, na primjer, dostavi izvatke iz dnevnika leta ili izvješća o incidentu. Aviokompanija mora poslati te dokaze relevantnom nacionalnom tijelu za provedbu i dotičnim putnicima u skladu s nacionalnim odredbama o pristupu dokumentima.

Ako si se želio prijaviti na vrijeme s valjanom rezervacijom leta i putnim dokumentima, no uskraćeno ti je ukrcavanje zbog prevelikog broja rezervacija ili operativnih razloga, a let nisi svojevoljno otkazao, imaš pravo na:

Ako si prebačen u viši razred od rezerviranog, aviokompanija ne smije od tebe tražiti doplatu.

Ako si prebačen u niži razred od rezerviranog, imaš pravo na povrat dijela vrijednosti karte, ovisno o duljini leta i to:

a) 30 % - letovi do 1500 km

b) 50 % - letovi unutar EU-a preko 1500 km (osim letova između EU-a i francuskih prekomorskih departmana) i svi ostali letovi između 1500 i 3500 km

c) 75 % - letovi koji ne pripadaju pod a) ili b), uključujući letove između EU-a i francuskih prekomorskih departmana.

 Kada karta vrijedi za dva ili više povezanih letova, imaš pravo na naknadu samo za letna kojem si bio prebačen u nižu klasu, a ne za cijelo putovanje. Povrat mora biti izvršen u roku od 7 dana.

Kada na putovanju trebaš presjedati, povezani let će te odvesti do konačnog odredišta.

Ako propustiš povezani let i na konačno odredište stigneš s više od 3 sata kašnjenja imaš pravo na naknadu. Pri izračunu naknade uzima se u obzir duljina kašnjenja i udaljenost do krajnjeg odredišta.

Imaš pravo na naknadu u sljedećim slučajevima:

Predana prtljaga

Ako je tvoja predana prtljaga izgubljena, oštećena ili kasni, aviokompanija snosi odgovornost. U tom slučaju imaš pravu na naknadu u iznosu do približno 1300 EUR. Međutim, ako je šteta nastala zbog neispravnosti same prtljage, nemaš pravo na naknadu.

Ručna prtljaga

Ako je tvoja ručna prtljaga oštećena, a prijevoznik je odgovoran za štetu, prijevoznik mora platiti odštetu.

Putno osiguranje

Kada u prtljazi nosiš skupe predmete preporučljivo je ugovoriti posebno putno osiguranje. Ako ga ne želiš ugovoriti možeš dobiti veće pokriće vrijednosti (više od 1300 EUR) doplatom kod aviokompanije s kojom putuješ. To trebaš učiniti prije putovanja, a najkasnije prilikom prijave za let.

Kako podnijeti zahtjev za naknadu štete

Zahtjev za naknadu štete za izgubljenu ili oštećenu prtljagu moraš poslati aviokompaniji u pisanom obliku u roku od 7 dana ili u roku od 21 dan za prtljagu koja kasni. Za to ne postoji standardni EU obrazac.

Ako misliš da tvoja prava nisu ispoštovana imaš na izbor nekoliko pravnih sredstava. Međutim, prvo svoju žalbu trebaš poslati aviokompaniji. Za pomoć i savjet u vezi s ostvarivanjem prava putnika u zračnom prometu možeš također kontaktirati lokalni Europski potrošački centar.

 1. Žali se aviokompaniji
  Uvijek prvo pritužbu trebaš poslati aviokompaniji koristeći obrazac za pritužbe koji osigura aviokompanija.
 2. Žali se nacionalnom tijelu
  Ako u roku 2 mjeseca nema odgovora od aviokompanije na žalbu ili odgovor nije zadovoljavajući možeš se u razumnom roku žaliti odgovarajućem nacionalnom tijelu u zemlji u kojoj se incident dogodio. Nacionalno tijelo bi ti trebalo dati neobvezujuće pravno mišljenje o tome kako postupati sa žalbom.
 3. Obrati se tijelima za alternativno rješavanje sporova (ARS)/internetsko rješavanje sporova (IRS)
  Možeš koristiti i postupak izvansudskog rješavanja sporova ili tijelo za alternativno rješavanje sporova (ARS). Ako je karta kupljena online možeš podnijeti žalbu na platformi za internetsko rješavanje sporova (IRS) Alternativno rješavanje sporova i online rješavanje sporova dostupni su samo rezidentima EU-a.
 4. Predaj slučaj sudu
  Možeš odlučiti pokrenuti službeni pravni postupak te podnijeti zahtjev za naknadu štete u skladu s pravilima EU-a putem europskog postupka za sporove male vrijednosti. Za letove koje obavlja aviokompanija iz EU-a možeš podnijeti zahtjev za naknadu bilo u mjestu dolaska ili odlaska. Jednaka pravila vrijede za povezane letove koji su dio iste rezervacije, no mogu ih obavljati različite aviokompanije. Također možeš podnijeti zahtjev na sudovima u državi u kojoj je sjedište aviokompanije. Ako aviokompanija nema sjedište u državi EU-a slučaj se može voditi pred sudom zemlje EU-a dolaska, odlaska ili povezanog leta. Rokovi za podnošenje tužbe protiv aviokompanije nacionalnom sudu su u skladu s nacionalnim pravilima o zastari potraživanja u svakoj državi EU-a.

Pridruži se našoj zajednici i istraži svijet

Jesi li avanturistički putnik ili svakodnevni putnik? U svakom slučaju za tebe pripremamo ažurne, zanimljive i korisne putničke informacije koje isporučujemo u tvoj virtualni poštanski sandučić svaki tjedan. Prijavi se i ostvari 10 % popusta na neke od naših produkata!

Prijava na e-novosti
Najtraženije informacije
Ili pošaljite poruku na
Ili pošaljite poruku na